Rul-let A/S – Søstvej 13 – 6200 Aabenraa – Tlf. Kundeservice : 74 31 17 10 – rul-let@rul-let.dk


28-09-2011 Troværdige løsninger i dialog med kunderne

Abena-koncernen rykker grænserne for nye produkter og markeder gennem en løbende produktudvikling. Omdrejningspunktet i udviklingen er brugernes behov og ønsker i forhold til ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Derfor udvikler vi metoder, der tager udgangspunkt i brugernes behov og inddrager dem i udviklingen af nye, innovative produkter.

Abena er en dynamisk koncern med hovedsæde i Aabenraa. Abena beskæftiger sig både med handel og produktion, og koncernen har aktiviteter over store dele af verden. Produktområderne er primært pleje- og sygeplejeprodukter, engangsartikler, papirvarer, plastposer og affaldssystemer..

Kunderne er hovedsageligt sygehuse, plejehjem, kommunal hjemmepleje, skoler, daginstitutioner og private erhvervsvirksomheder samt hotel-, restaurant- og cateringbranchen. Abena leverer fra dag til dag over hele Danmark fra et fuldautomatisk centrallager i Aabenraa med en betydelig kapacitet.

Innovation og udvikling
Abena rykker grænserne for nye produkter og markeder gennem en løbende produktudvikling. Omdrejningspunktet i udviklingen er brugernes behov og ønsker i forhold til ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Derfor udvikler vi metoder, der tager udgangspunkt i brugernes behov og inddrager dem i udviklingen af nye, innovative produkter.

Danmarks bedste kundeservice
Abena har en målsætning om at levere Danmarks bedste kundeservice. Bag målsætningen ligger en handlingsplan, der bl.a. omfatter uddannelse af medarbejdere, synlig dokumentation på alle niveauer, optimering af logistik, præcis respons på kundehenvendelser og en optimal præcision, når det gælder levering af produkter.

Vores kundeservice tager udgangspunkt i en tæt dialog med kunder og brugere, og erfaringer fra brugernes arbejdspladser er et betydningsfuldt grundlag for udvikling af nye produkter og servicetilbud.

Dokumentation, miljø og ressourcer
Vi tager ansvar for de miljø- og samfundsmæssige aspekter i vores virksomhed igennem hele forsyningskæden fra producent til forbruger. Abena arbejder målrettet på at drive virksomhed som en ansvarlig, global samfundsborger. Vi optimerer løbende produkter, emballage og logistik for at reducere miljøbelastning og ressourceforbrug. Abena arbejder direkte på at sikre, at en stigende andel af virksomhedens produkter er certificerede i henhold til kendte nationale og internationale standarder for miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

UN Global Compact
United Nations Global Compact (UNGC) er et initiativ fra De Forenede Nationer.

Formålet er, at virksomheder i hele verden støtter bæredygtig produktion og tager et socialt ansvar samt reporterer årligt til The Global Compact. The Global Compact indeholder 10 principper inden for menneskeret, arbejde, miljø og anti-korruption.

Abena støtter initiativet: 
• Vi har taget stilling til vores sociale ansvar
• Sikkerheden kommer i første række
• Det skal være sjovt at arbejde
• Information er vigtig
• Uddannelse er nødvendig
• Vi skal mindske miljøpåvirkningen

Ved Abena arbejdes aktivt med det sociale og miljømæssige ansvar. Vi støtter UNGC og opfylder de 10 principper. En gang om året udfylder vi statusrapporten “Communication on Progress (COP)”, som offentliggøres på UNGCs hjemmeside www.unglobalcompact.org. Du kan se den gældende statusrapport her.

Abena opfordrer vores leverandører og forretningspartnere til at opfylde og arbejde aktivt med UNGC 10 principper. Vi opfordrer også vores interne og eksterne kunder til at deltage med initiativet, for at sikre en succes for UNGCs arbejde.

 
Tilbage
http://abena.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=14572
© Abena Grafisk ApS